posters       info

wieslaw walkuski art

Wieslaw Walkuski
Born in 1956 in Bialystok, Poland. Between 1976 and 1981 he studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Main professors: Teresa Pagowska - painting and Maciej Urbaniec - graphic design. In 1981 he started to cooperate with a number of publishing houses , theatres as well as Polfilm and Film Polski - film distributors. Since 1987 he has been working as a freelancer. He has published about 200 posters. His prolific body of works includes paintings , artistic posters , illustrations. Lives and works in Warsaw.
Major awards:
 • Hollywood Reporter Key Art. Awards, Los Angeles 1st prize 1988 , 2nd prize 1990
 • Chicago Film Festival 1st prize 1986 , 2nd prize 1983 , 2nd prize 1988
 • International Poster Biennale , Mexico City 2nd prize 1990
 • Art. Directors Club , New York 2nd prize 1992
 • International Biennale of Theatre Poster , Rzeszow , Poland 3rd prize 1993
 • International Poster Festival , Chaumont , France 3rd prize 1996
 • International Theatre Poster Competition , Osnabrueck , Germany 3rd prize 1997
 • Poster competition ( by invitation ) "20th Pope John Paul II Pontificate", Warsaw 1st prize 1998
 • Biennale of Polish Poster , Katowice , Poland Grand Prix 1997 , 2nd prize 2001
wieslaw walkuski Wiesław Wałkuski
Urodził się w Białymstoku w roku 1956. W latach 1976-1981 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Teresy Pągowskiej - malarstwo i prof. Macieja Urbańca - projektowanie graficzne. W latach osiemdziesiątych współpracował z szeregiem wydawnictw warszawskich, teatrami oraz Polfilmem i Filmem Polskim - dystrybutorami filmowymi. Od roku 1987, jako niezależny twórca , zajmuje się plakatem artystycznym , ilustracją , malarstwem. Na swoim koncie ma około 200 wydanych plakatów. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Ważniejsze nagrody:
 • Hollywood Reporter Key Art. Awards, Los Angeles, I nagroda 1988, II nagroda 1990
 • Chicago Film Festiwal, I nagroda 1986 , II nagroda 1983 , II nagroda 1988
 • Międzynarodowe Biennale Plakatu , Meksyk, II nagroda 1990
 • Art. Directors Club , Nowy Jork , II nagroda 1992
 • Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego , Rzeszów , III nagroda 1993
 • Międzynarodowy Festiwal Plakatu , Chaumont , Francja , III nagroda 1996
 • Międzynarodowy Konkurs na Plakat Teatralny , Osnabrueck , Niemcy , III nagroda 1997
 • Biennale Plakatu Polskiego , Katowice , Grand Prix 1997 , II nagroda 2001
 • Konkurs (zamknięty) na plakat z okazji 20 lecia pontyfikatu Jana Pawła II , I nagroda 1998